Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2015

staruszka
6303 78d0 500
Reposted fromsoplica soplica viajointskurwysyn jointskurwysyn
staruszka
5904 3da2
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy
staruszka
Miłość powinna się zdarzyć,  a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— "Aleja bzów" Aleksandra Tyl
4683 0fad

December 01 2014

3294 e125
Reposted fromtaylorsequin taylorsequin
staruszka
3561 e9f5 500
Reposted fromfrytkijogurty frytkijogurty

October 30 2014

1100 0d69 500
Reposted frompredictableannie predictableannie
3795 2970
Reposted frompengin pengin
staruszka
3933 eb56
Reposted fromrocky03 rocky03

October 28 2014

staruszka
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem – Obłok Magellana

October 22 2014

8465 fa5b 500

deathcabforkehan:

shipwreckedatseaa:

jakehellrose:

gnarville:

Proof that Bill Murray really is the most interesting man in the world.

That’s why I love this guy.

bill fuckin murray

my hero

Reposted fromdougaitken dougaitken viaaksameet aksameet
staruszka
7117 a846
Reposted fromlouse louse viaShikutokika Shikutokika
staruszka
staruszka
7214 a79d 500
Reposted fromdeszcz deszcz viakhemoglobina khemoglobina
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viaovermind overmind
staruszka
Reposted fromconchiglia conchiglia viaraconteur raconteur
staruszka
2678 5176
Reposted fromnenya nenya viaaksameet aksameet
staruszka
staruszka
5706 2aa1 500
Reposted fromhagis hagis viaelektronowy elektronowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl